Kolonia Maszewo

Laluna

Temat: Kolonia SchrĂśttersdorf - (Maszewo, Powsino, Chełpowo, Biała)
...olejarnie, wiatrak, 3 sklepy, szynk i karczma. Prócz tego do Maszewa Wielkiego należa, dwie osady rząd.: osada karczmarska i osada młynarska wraz z młynem wodnym. Wieś włośc. Maszewo wraz z wsią Winiary nad Wisła, położona, ma 299 mieszkańców, 33 osad włościańskich, 35 domów, powierzchni 730 mr, (723 mórg gruntu ornego), We wsi znajduje się karczma należąca do majoratu Biała. W 1827 r. Maszewo wieś rząd. miała 18 domów, 119 mieszkańców a Maszewo kolonia rząd., 69 domów, 545 mieszkańców. Osada Maszewo powstała z uwłaszczonych gruntów, rozległy mórg 91: grunta or. i ogr. mórg 88, past. mórg 2, nieuż. i place mórg 1, budynków z drzewa 7. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. (Tom VI, str. 168-169. 1885r.)
Źródło: tradytor.pl/forum/viewtopic.php?t=1851Temat: Kolonia SchrĂśttersdorf - (Maszewo, Powsino, Chełpowo, Biała)
...SchrĂśttersdorf powstała w 1797 roku (nazwa pochodzi od nazwiska ministra prowincji Nowych Prus Wschodnich), w której w skład wchodziły podpłockie wsie Maszewo, Powsino, Chełpowo oraz Biała. Na tym terenie zamieszkało blisko 90 rodzin w większości Wittenberczycy, Mecklenburczycy oraz kilku mieszkańców Prus. W każdej z wymienionych miejscowości był szynk, kowal, szkoła oraz dom modlitewny lub kaplica. W samym Maszewie Dużym (dawniej Maszewo Kolonia) stały dwa domy modlitewne. Jeden luterański, a drugi Braci Morawskich (drugi z domów osobiście pamiętam; w latach 90-tych XX wieku został zburzony). W pierwszym spisie z 1806 Kolonia liczyła już 913 mieszkańców. W 1825 roku we wsi powstaje szkoła, a 50 lat później drugi dom modlitewny należący do niedawno przybyłych, nowych mieszkańców, zwanych Braćmi Morawskimi (herrnhuci). Nowa grupa wyznaniowa natychmiast...
Źródło: tradytor.pl/forum/viewtopic.php?t=1851


Temat: Ewangelickie cmentarze parafii Płock.
...niemieckojęzycznej wersji tej broszurki (a właściwie jej fragmentu): ">Cmentarz w Płocku, ma 6060 metrów kwadratowych, a licząc z terenem przedcmentarnym z domem przedpogrzebowym 1632 metrów. Teren ten został prawdopodobnie utworzony w 1804 roku. Kilka lat wcześniej ufundowano mur, ściany i bramy cmentarne. Całość gruntownie odnowiono i zakupiono żelazną bramę za kwotę 2000 złotych. Największy cmentarz znajduje się w kolonii Maszewo Duże. Cmentarz w Karwosiekach został rozszerzony w 1927 roku. Małżeństwo Michael i Martha Bredenfeld przekazali na ten cel 380 metrów kwadratowych ziemi. Cmentarz w Boryszewie otrzymał w 1927 roku nowe ogrodzenie z drutu. Cmentarz w Podolszycach, który powstał w 1802 roku, należące do niego 8 morgów i 130 prętów(?) zostało zawłaszczone przez katolickich sąsiadów, więc dziś cmentarz ma powierzchnie jedynie 120...
Źródło: tradytor.pl/forum/viewtopic.php?t=1988
 

Powered by WordPress dla [Laluna]. Design by Free WordPress Themes.